Nasljedno pravo - Odvjetnica Danija Budimir

Nasljedno pravo

  • sastavljanje isprava za slučaj smrti (oporuka, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju)
  • pokretanje ostavinskog postupka u ime nasljednika pred nadležnim domaćim i inozemnim tijelom
  • prikupljanje podataka o imovini ostavitelja u i izvan Republike Hrvatske
  • zastupanje u ostavinskim postupcima pred nadležnim domaćim i inozemnim tijelima
  • pokretanje postupaka radi naknadno pronađene imovine